برخی از اشکالات پیش آمده برای سمعک قابل تعمیر می باشد. این تا حد زیادی می تواند بسته به برند تولید کننده سمعک و مدل سمعک مرتبط باشد

نگهداری مناسب از سمعک طول عمر و کیفیت استفاده از سمعک را افزایش میدهد و همچنین نیاز به تعمیر و تعویض آن را به تاخیر می اندازد

انتخاب سمعک مناسب به شما کمک می کند که در استفاده از سمعک دچار مشکل نشوید. بسته به میزان سن و شنوایی و پارامترهای دیگر، سمعک مناسب شما باید انتخاب شود

راهنمای خرید سمعک، موارد آموزشی در مورد بیماری های گوش و تعمیر و نگهداری سمعک، باتری سمعک و آشنایی با شنوایی سنجی و وزوز گوش