سمعک استارکی

در سال 1967 فردی به نام William Austin در شعر مینه سوتا در امریکا اقدام به تاسیس شرکت خدمات و تعمیرات حرفه ای سمعک کرد. در سال 1973 استارکی اولین سمعک سفارشی خود به نام CE1 را به بازال عرضه کرد. سمعک استارکی برای آگاهی بخشی به مردمم برنامه اموزشی در نظر گرفت. برنامه ازموشی CARE که توسط سمعک استارکی ارائه شد شامل مجموعه جامعی از کتاب ها و نوارهای ویدیویی بود و مزایای شنیدن بهتر را توضیح می داد. ورود سمعک استارکی به دنیای دیجیتال در سال 1999 با ارائه سمعک cetera بود. سمعک استارکی در سال 2008 سیستم پردازش سیگنال Bluewave را ارائه نمود. این سیستم پردازش شبیه به سیستم عامل کامپیوتر بود. استارکی در سال 2017 پنجاه سالگی خود را جشن گرفت.

محصولات سمعک استارکی