سمعک XINO Tinnitus Starkey

نوع سمعک:

گیرنده در کانال فوق هوشمند

توضیحات سمعک XINO Tinnitus Starkey

  • این سمعک در دو نوع عادی و ویژه وزوز طراحی شده است.
  • توانایی کنترل وزوز با تکنولوژی Multiflex Tinnitus Technology
  • سیستم حذف طبیعی صدای سوت
  • توانایی تقویت صداهای مطلوب از طریق تکنولوژی BLUWAVE 3.0
  • جديدترين تكنولوژی ديجيتالی كاهش نويز
  • توانایی کنترل فیدبک
  • پیام هشدار به صورت tone و صدای انسان
  • قابلیت به دست اوردن استانه های سمعک بر روی گوش