سمعک نامرئی SoundLens

توضیحات سمعک نامرئی SoundLens

  • سیستم حذف طبیعی صدای سوت
  • جديدترين تكنولوژی ديجيتالي كاهش نويز
  • بهبود شرایط گفتار با استفاده از تکنولوژی SOUND ENHANCEMENT
  • توانایی ثبت کردن تغییرات و تنظیم اتوماتیک
  • توانایی کنترل فیدبک
  • فناوری آب گریزی
  • امکان انتخاب ریموت کنترل در مدل وایرلس
  • فیلتر کردن نویزهای پیش زمینه غیر حضوری