سمعک OPN اتیکن

نوع سمعک OPN اتیکن:

فوق هوشمند

توضیحات OPN اتیکن:

  • 50 برابر سرعت پردازش اطلاعات نسبت به قبل
  • 64 کانال فرکانسی برای سمعک
  • ردیابی گفتار از طریق تکنولوژی Speech Guard™ LX
  • پروفایل های شخصی و تشخیص محیط
  • سیستم کاهنده نویز و سیستم تراکم
  • حمایت کافی و سریع ازمغز
  • کاهش 20 درصدی تلاش برای گوش دادن