سمعک Oticon Alta2

نوع سمعک Oticon Alta2:

فوق هوشمند

توضیحات سمعک :Oticon Alta2

  • ردیابی گفتار از طریق تکنولوژی Speech Guard™ LX
  • تکنولوژی بی سیم ConnectLine
  • کنترل و حذف فیدبک با تکنولوژی Inium Feedback Shield
  • جهت یابی خودکار با فناوری Free Focus
  • سیستم کاهنده نویز
  • پروفایل های شخصی و تشخیص محیط