سمعک Nera2 اتیکن

نوع سمعک Nera2 اتیکن:

فوق هوشمند

توضیحات سمعک Nera2 اتیکن

  • پردازش دو گوشی
  • کیفیت مطلوب در صدای اهسته
  • پروفایل های شخصی و تشخیص محیط
  • کنترل و حذف فیدبک با تکنولوژی Inium Feedback Shield
  • تکنولوژی بی سیم ConnectLine
  • سیستم کاهنده نویز