سمعک Ria2 اتیکن

نوع سمعک  Ria2 اتیکن:

فوق هوشمند

توضیحات سمعک  Ria2 اتیکن

  • پردازش دو گوشی همزمان
  • پروفایل های شخصی و تشخیص محیط
  • جهت یابی خودکار با فناوری Free Focus
  • کنترل و حذف فیدبک با تکنولوژی Inium Feedback Shield
  • تکنولوژی بی سیم ConnectLine