سمعک Phonak Virto V

نوع سمعک فوناک Vitro V:

سمعک نامرئی

توضیحات سمعک فوناک :Vitro V

  • مدل داخل گوشی
  • سمعک Phonak Virto V در چهار مدل تولید می شود که از نظر عملکرد و قیمت و تکنولوژی باهم تفاوت دارند.V90-V70-V50-V30
  • راحتی شنیداری در محیط های باز آوا
  • فناوری کاهش نویز ماشین و بالابردن وضوح گفتار در ماشین
  • تمرکز بر سیگنال گفتار در محیط های پرسروصدا
  • فناوری پردازش دوگوشی
  • توانایی کنترل وزوز