سمعک Phonak Bolero Q

نوع سمعک Bolero Q:

سمعک هوشمند

توضیحات سمعک فوناک  Bolero Q

  • توانایی پرداش دو گوشی
  • دایرکشنالیتی یا جهت یابی میکروفون ها
  • پوشش نانو و ضد آب بودن
  • برنامه های هوشمند شنیداری ذخیره شده بر روی سمعک