سمعک Phonak Audeo Q

نوع سمعک فوناک Audeo Q:

سمعک هوشمند

توضیحات سمعک فوناک Audeo Q:

  • هماهنگی با تلفن جهت پاسخگویی
  • فناوری کنترل نویز باد
  • دایرکشنالیتی یا جهت یابی میکروفون ها
  • پوشش نانو و ضد آب بودن
  • برنامه های هوشمند شنیداری ذخیره شده بر روی سمعک