سمعک WIDEX CLEAR

نوع سمعک ویکس clear:

سمعک هوشمند

توضیحات سمعک ویکس clear:

  • پردازش دو گوشی
  • تکنولوژی وایرلس با فناوری WidexLink Wireless Connectivity
  • کنترل و حذف فیدبک
  • آگاه سازی از وضعیت سمعک با استفاده از صداهای ضبط شده
  • ارزیابی استانه شنوایی در چهار فرکانس اصلی
  • دارای برنامه PHONE+ و برقراری شنوایی دو گوشی و افزایش درک گفتار هنگام مکالمه تلفنی
  • قابلیت استفاده از ریموت RC-DEX    
  • دارای برنامه ZEN+دو گوشی پیشرفته برای کنترل وزوز