سمعک ویدکس super

نوع سمعک ویدکس super:

سمعک فوق هوشمند

توضیحات سمعک دیکس super:

  • بهبود شنوایی برای صداها در هر سطح شدتی
  • کمک به مکان یابی بهتر
  • فهم بهتر گفتار در محیط های نویزی
  • شناسایی و حذف فیدبک
  • تنها سمعک رسیور در کانال با قابلیت پوشش تا 120 دسی بل