سمعک widex vital

نوع سمعک ویدکس ویتال:

سمعک هوشمند

توضیحات سمعک ویدکس ویتال:

  • کنترل و حذف نویز
  • میکروفون همه جهته
  • مقاومت در برابر رطوبت و گرد و غبار
  • تله کویل جهت برقراری ارتباط با تلفن
  • برخوردار از ولوم کنترل
  • پوشش میزان کم شنوایی های متفاوت
  • شناسایی و حذف فیدبک