سمعک یونیترون سری max

نوع سمعک یونیتروی سری max:

سمعک هوشمند

توضیحات سمعک یونیترون سری max:

  • تمرکز بر گفتار با تکنولوژی smart focus sp
  • تنظیم تقویت در سمعک با Automatic power manager
  • تجزیه و تحلیل مداوم محیط های اکوستیکی
  • تراکم فرکانسی
  • عکس العمل مناسب در برابر اصوات ناگهانی
  • کنترل فیدبک
  • سیستم وایرلس
  • دارای برنامه دستی در تمامی مدل های سمعک یونیترون سری max
  • دارای پوشش پلاسما در جداره سمعک یونیترون سری max جهت مقاومت نسبت به رطوبت و خاک