سمعک یونیترون سری Next

نوع سمعک یونیترون سری next:

سمعک فوق هوشمند

توضیحات سمعک یونیترون سری next:

  • انتخابی مناسب برای افراد با کم شنوایی های مختلف
  • دارای دو برنامه برای محیط های مختلف
  • دارای 4 کانال و 8 باند فرکانسی که به بهبود درک گفتار کمک می کند.
  • برخورداری از سیستم های پیشرفته حذف سوت و فیدبک و دیگر اصوات مزاحم در حین گفتار.