سمعک یونیترون سری Shine

نوع سمعک یونیترون سری shine:

سمعک هوشمند

توضیحات سمعک یونیترون سری shine:

  • ردیابی سیستم گفتار
  • عکس العمل مناسب در برابر اصوات ناگهانی
  • داشتن میکروفون های جهت دار
  • انتخابی مناسب برای افراد با کم شنوایی های مختلف